Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznaw Ostrowcu Świętokrzyskim

Procedury postępowania diagnostycznego w Poradni

Procedury postępowania diagnostycznego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrowcu Św.

 

Procedury na czas przed rozpoczęciem diagnozy:

 1. Podczas wizyty w Poradni  zaleca się, aby  dzieciom/uczniom nie towarzyszyły  dodatkowe osoby, poza uzasadnionymi przypadkami (np.  rodzic małego dziecka lub niepełnosprawnego dziecka), decyzję podejmuje pracownik Poradni. Osoba towarzysząca musi być zabezpieczona analogicznie jak dziecko/uczeń ( maseczka lub przyłbica, rękawiczki ochronne, mycie i dezynfekcja rąk itp.).
 2. Przed przystąpieniem do wykonania czynności diagnostycznych/ terapeutycznych rodzic dziecka lub pełnoletni uczeń zobowiązany jest wypełnić ankietę epidemiologiczną. W przypadku choć jednej odpowiedzi „ TAK” lub braku udzielenia odpowiedzi na co najmniej jedno pytanie, będzie zidentyfikowane podwyższone ryzyko zakażenia. W takiej sytuacji pracownik Poradni ma prawo odmówić wykonania usługi.
 3. Grafik przyjęć klientów należy układać tak, aby nie doprowadzić do gromadzenia się ich na korytarzu Poradni.
 4. Należy  wyraźnie ograniczać poruszanie się klientów po Poradni/gabinecie, aby zminimalizować możliwość kontaktów.
 5. Klient  przy wejściu do gabinetu dezynfekuje lub myje ręce oraz zakłada rękawiczki ochronne.
 6. W przypadku usług świadczonych w domu klienta, specjalista z Poradni przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę, przyłbice, rękawiczki (zależnie od potrzeb).
 7. Klient używa maseczek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Dziecko / uczeń przychodzi do Poradni z  niezbędnymi przedmiotami ( ołówek, długopis, linijka, kredki).
 9. Opiekun małego lub niepełnosprawnego dziecka, którego obecność jest niezbędna  używa maseczek zgodnie z obowiązującymi przepisami i utrzymuje bezpieczny dystans w trakcie wykonywanych czynności.

Procedury w trakcie wykonywania diagnozy:

W stosunku do dzieci/uczniów:

 1. Obowiązkowe noszenie maseczek  oraz rękawiczek ochronnych przez klientów Poradni.
 2. Zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie pobytu w Poradni.

W stosunku do pracowników Poradni:

Obowiązkowe noszenie maseczek medycznych bądź przyłbic oraz rękawiczek jednorazowych.

Procedury wykonywane po wizycie:

 1. Po wykonaniu diagnozy następuje dezynfekcja stanowiska (wszystkich przedmiotów z którymi klient miał kontakt).
 2. Od zakończenia dezynfekcji musi minąć rekomendowany przez producenta preparatu dezynfekcyjnego czas, zanim następny klient zostanie obsłużony na tym samym stanowisku.
 3. Konieczne jest wywietrzenie pomieszczenia przed przyjęciem następnego klienta.
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim - 2023