Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznaw Ostrowcu Świętokrzyskim

Podziękowania

Dyrekcja i Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej składają podziękowania podopiecznym Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim którzy w ramach przygotowania do zawodu, pod nadzorem instruktora Grzegorza Kłosa i dyrektora placówki Jacka Pająka wykonali remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim - 2023