Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznaw Ostrowcu Świętokrzyskim

Zadania realizowane poza przychodnią

Zadania realizowane poza poradnią:

 • Prowadzenie warsztatów, treningów, prelekcji wykładów, punktów konsultacyjnych, porad oraz mediacji lub interwencji w sytuacjach kryzysowych – dla uczniów, nauczycieli i rodziców/opiekunów prawnych
 • Udział w konferencjach (prelekcje)
 • Zajęcia psychoedukacjne dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 • Udział w posiedzeniach rad pedagogicznych placówek oświatowych
 • Psychoedukacja rodziców poprzez prelekcje, pogadanki, przekazywanie materiałów edukacyjnych oraz prowadzenie warsztatów kształtujących ich umiejętności wychowawcze
 • Wspieranie nauczycieli we współpracy z rodzicami
 • Indywidualne konsultacje z nauczycielami w celu uzyskania dodatkowych informacji o uczniu, omówienia wyników badań danego ucznia, zaleceń dotyczących indywidualizacji oceniania, ustalania programu postępowania terapeutycznego, udzielania wskazówek do pracy korekcyjnej i wyrównawczej
 • Wdrażanie programów profilaktyczno – edukacyjnych
 • Badania pilotażowe (przesiewowe) – psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne
 • Pełne badania na terenie szkół w sytuacji trudności w dotarciu do P‐PP.
 • Współpraca z samorządami terytorialnymi i mediami, zapewniająca przepływ informacji o ważnych dla środowiska lokalnego zagrożeniach oraz narastających problemach
 • Włączenie się w opracowywanie strategii rozwiązywania programów profilaktyczno-wychowawczych
 • Współpraca z instytucjami uzupełniającymi działania Poradni.
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim - 2023