Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznaw Ostrowcu Świętokrzyskim

Wspomaganie placówek oświatowych

Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Scroll Up
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim - 2019