Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznaw Ostrowcu Świętokrzyskim

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej, indywidualnej pomocy psychologiczno‐pedagogicznej: indywidualna pomoc psychologiczna, terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno‐kompensacyjne, terapia ręki, terapia tyflopedagogiczna, surdopedagogiczna), terapia logopedyczna, terapia integracji sensorycznej, terapia Bio‐Feedback, Neuroflow, AVS, NeuroSky.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim - 2023