Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznaw Ostrowcu Świętokrzyskim

Diagnozowanie dzieci i młodzieży

Diagnozowanie dzieci i młodzieży: diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, diagnoza przetwarzania słuchowego, diagnoza integracji sensorycznej, diagnoza predyspozycji zawodowych.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim - 2023