Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznaw Ostrowcu Świętokrzyskim
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim - 2023