Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznaw Ostrowcu Świętokrzyskim

Informacje o Poradni

Poradnia Psychologiczno‐Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim jest jednostką budżetową Starostwa Powiatu Ostrowieckiego i mieści się przy ul. Żeromskiego 5. Organem prowadzącym dla PP‐P jest Starostwo Powiatu Ostrowieckiego. Nadzór pedagogiczny sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Obszarem działalności poradni jest cały teren powiatu ostrowieckiego (miasto Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów, Ćmielów).

Poradnia udziela bezpłatnej, szeroko pojętej pomocy psychologiczno‐pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, dzieciom począwszy od momentu urodzenia oraz młodzieży. Ponadto udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno‐pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.

Poradnia działa w ciągu całego roku, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
Poradnia zatrudnia 14 pracowników pedagogicznych, w tym specjalistów:

  • psychologów
  • pedagogów, w tym: surdopedagoga, oligofrenopedagoga, tyflopedagoga
  • neurologopedę
  • terapeutów SI
  • terapeutów Biofeedback

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Poradni i skorzystania z naszych usług.

dr Magdalena Kalista-Jasiak
dyrektor Poradni Psychologiczno‐Pedagogicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim - 2023