Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznaw Ostrowcu Świętokrzyskim

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • część dokumentów nie posiada:
  • warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
  • opisów alternatywnych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
  • audiodeskrypcji, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
  • prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej mieści się w Internacie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego na III piętrze.

Klatka schodowa wspólna z internatem, bez windy osobowej. Na terenie Porani brak oznaczeń w Alfabecie Braille’a. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim - 2023